Saksbehandlingstider i NAV

Her finner du en oversikt over forventet saksbehandlingstid for de aller fleste ytelsene i NAV.

Mer om saksbehandlingstider i NAV

NAV behandler søknader om stønader eller ytelser så raskt som mulig. I saker der saksbehandlingen tar mer enn én måned, vil du få et brev der vi opplyser om forventet saksbehandlingstid.

Forventet saksbehandlingstid er perioden fra søknaden eller kravet ditt er sendt inn, til vedtaksdato. Spesielt krevende saker eller saker der vi ikke har fått fullstendige og riktige opplysninger, kan ta lengre tid enn oppgitt i tabellen under. NAV tar forbehold om at saksbehandlingstiden kan endres på kort varsel og etter at vi har fått din søknad, særlig ved ferieavvikling.

Hvis du leverer søknaden ved ditt NAV-kontor, må du i tillegg til oppgitt saksbehandlingstid forvente inntil en ukes postgang.

Ved søknad om endring av løpende ytelse eller søknad om gjenopptak etter at ytelsen har vært stanset, må saken behandles på nytt.

Utland og internasjonalt

Saksbehandlingstiden for de fleste utlandssakene finner du under Utland/internasjonalt. Når det gjelder søknader om barnetrygd og kontantstøtte i tilknytning til EØS-land, finner du behandlingstiden under det enkelte fylke.

Lønnsgaranti

NAV Lønnsgaranti registrer ikke søknader på enkeltpersoner, men på konkursbo. Det blir ikke sendt egne brev om forventet saksbehandlingstid til enkeltpersoner fra NAV Lønnsgaranti, men bostyrer informerer deg om dette. Se saksbehandlingstider under Lønnsgaranti.

Husk at lønnsgarantisøknader skal sendes til bostyrer og ikke til ditt NAV-kontor.