Frivillig medlemskap - opphold i Norge

  • student som skal gå på skole under ett år
  • personer som skal være i Norge mer enn tre måneder for å besøke nære slektninger
  • norske kvinner som bor i utlandet og besøker nære slektninger og skal føde her