Frivillig medlemskap - opphold i Norge

Frivillig medlemskap i folketrygden under opphold i Norge.

Hvis du skal oppholde deg i Norge mellom tre og 12 måneder uten å arbeide her, kan du etter søknad bli medlem i folketrygden. Du må ha sterk tilknytning til Norge.

Dette vil i hovedsak dreie seg om følgende grupper:

  • student som skal gå på skole under ett år
  • personer som skal være i Norge mer enn tre måneder for å besøke nære slektninger
  • norske kvinner som bor i utlandet og besøker nære slektninger og skal føde her

Hvem kan ikke bli medlem i folketrygden?

Hvis du skal være turist i Norge og ikke har nær tilknytning til landet, vil du ikke fylle vilkårene for medlemskap i folketrygden.

Hvordan søker du?

Du søker på skjema "Søknad om å bli medlem i folketrygden under opphold i Norge -NAV 02-07.05". Du finner skjemaet under "Skjema og søknad".

Hva kan medlemskapet i folketrygden omfatte?

Medlemskapet i folketrygden kan være et fullt medlemskap (medlemskap i hele loven) eller et begrenset medlemskap (omfatte bare deler av folketrygdloven, f.eks. helsetjenester, sykepenger.)

Betaling av trygdeavgift

Trygdeavgiften skal betales til NAV-kontoret der du bor under oppholdet i Norge.

Det skal ikke betales avgift når inntekten er inntil 54.650 kroner. Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 prosent av den del av inntekten som overstiger 54.650 kroner. Pensjonister som ikke har andre inntekter enn minstepensjon, er fritatt fra å betale.