Presse

  • 71 600 personer nå registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 2500 flere enn i april, justert normale sesongvariasjoner, og tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.
  • Det egenmeldte sykefraværet har gått ned, mens det legemeldte fraværet med psykiske lidelser har økt, spesielt blant de unge. 30 prosent av fraværet til 25-29 åringene skyldes psykiske lidelser.
  • NAV starter nå behandlingen av sakene til de som gikk glipp av foreldrepenger mellom januar 2007 og oktober 2021 fordi de ikke søkte innen en gitt frist. NAV vet ikke hvem alle de berørte er, så noen må selv kontakte NAV.
Flere pressemeldinger og nyheter