Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
 • begge foreldrene er med på å ta større avgjørelser om dagliglivet til barnet 
 • NAV regner det som at begge foreldrene har like store utgifter til barnet
 • forelderen med høyest inntekt skal betale barnebidrag
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Beregningen blir gjort ut fra de opplysningene du oppgir. Hvis NAV fastsetter barnebidraget, henter vi opplysninger fra arbeidsgivere og offentlige registre, samt opplysninger fra foreldrene.
 • Hvis en av foreldrene bor i utlandet, kan du ikke bruke kalkulatoren. Da skal bidraget vanligvis bli fastsatt etter skjønn.
 • Hvis barnet tjener mer enn 100 ganger forhøyet bidragsforskudd, blir barnet regnet som selvforsørget. NAV kan ikke da pålegge den bidragspliktige å betale bidrag.
 • Hvis den bidragspliktige har barnetillegg fra Forsvaret, kan du ikke bruke kalkulatoren. Ved barnetillegg skal bidraget før samværsfradrag aldri bli satt lavere enn barnetillegget.
 • 0–5 år
 • 6–10 år
 • 11–14 år
 • 15 år og eldre
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • beløpet dere har avtalt per måned
 • for hvilket barn beløpet gjelder
 • fra hvilket tidspunkt avtalen gjelder
 • signatur fra begge parter
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Hvis det er sannsynlig at den bidragspliktige kan bedre inntektsevnen sin i fremtiden, skal ikke NAV slette bidragsgjeld.
 • Hvis den årlige inntekten til den bidragspliktige er lavere enn 75 ganger forhøyet forskudd, og det er klart at inntekten ikke vil bli bedre i fremtiden, kan NAV slette hele bidragsgjelden. NAV ser også på om den bidragspliktige har formue eller verdier, før eventuell sletting av gjeld.
 • Hvis inntekten er over 75 ganger forhøyet forskudd, kan ikke NAV slette bidragsgjelden helt. NAV kan likevel vurdere å slette bidragsgjelden delvis.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert