Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Er helt eller delvis alene med barn
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Er helt eller delvis alene med barn
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtre er valgt, så alt innhold vises.
 • begge foreldrene er med på å ta større avgjørelser om dagliglivet til barnet 
 • NAV regner det som at begge foreldrene har like store utgifter til barnet
 • forelderen med høyest inntekt skal betale barnebidrag
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Beregningen blir gjort ut fra de opplysningene du oppgir. Hvis NAV fastsetter barnebidraget, henter vi opplysninger fra arbeidsgivere og offentlige registre, samt opplysninger fra foreldrene.
 • Hvis en av foreldrene bor i utlandet, kan du ikke bruke kalkulatoren. Da skal bidraget vanligvis bli fastsatt etter skjønn.
 • Hvis barnet tjener mer enn 100 ganger forhøyet bidragsforskudd, blir barnet regnet som selvforsørget. NAV kan ikke da pålegge den bidragspliktige å betale bidrag.
 • Hvis den bidragspliktige har barnetillegg fra Forsvaret, kan du ikke bruke kalkulatoren. Ved barnetillegg skal bidraget før samværsfradrag aldri bli satt lavere enn barnetillegget.
 • 0–5 år
 • 6–10 år
 • 11–14 år
 • 15 år og eldre
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtre er valgt, så alt innhold vises.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • beløpet dere har avtalt per måned
 • for hvilket barn beløpet gjelder
 • fra hvilket tidspunkt avtalen gjelder
 • signatur fra begge parter
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Hvis det er sannsynlig at den bidragspliktige kan bedre inntektsevnen sin i fremtiden, skal ikke NAV slette bidragsgjeld.
 • Hvis den årlige inntekten til den bidragspliktige er lavere enn 75 ganger forhøyet forskudd, og det er klart at inntekten ikke vil bli bedre i fremtiden, kan NAV slette hele bidragsgjelden. NAV ser også på om den bidragspliktige har formue eller verdier, før eventuell sletting av gjeld.
 • Hvis inntekten er over 75 ganger forhøyet forskudd, kan ikke NAV slette bidragsgjelden helt. NAV kan likevel vurdere å slette bidragsgjelden delvis.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert