Er helt eller delvis alene med barn

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Utvidet barnetrygd
Overgangsstønad til enslig mor eller far
Stønad til barnetilsyn for enslig mor eller far
Stønad til skolepenger for enslig mor eller far
Tilleggsstønader til enslig mor eller far
Bidragsforskudd
Omstillingsstønad
Kopier lenkeLenken er kopiert
Barnebidrag
Bidragsforskudd
Bidrag til særlige utgifter
Ektefellebidrag
Fordele reisekostnader ved samvær
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Bostøtte fra Husbanken
Familievernkontoret
Foreldresupport fra Mental helse
Home-Start Familiekontakten
Chatbot: Alltid åpen
venter...
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg