Har ikke penger til mat, bolig eller andre utgifter

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Dagpenger
Tiltakspenger
Arbeidsavklarings­penger (AAP)
Kvalifiserings­programmet
Supplerende stønad for personer over 67 år med kort botid i Norge
Supplerende stønad for uføre flyktninger under 67 år
Kopier lenkeLenken er kopiert
Du kan lese mer om tjenesten her: 
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Bostøtte fra Husbanken
Familievernkontoret
Helse og livsstil
Hjelpetjenester fra A-Å for unge
Rusmidler fra A-Å
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg