Trenger hjelp til å komme i jobb

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Avklaring
Mentor
Oppfølging
Arbeidsrettet rehabilitering
Arbeidstrening
Arbeidsforberedende trening
Midlertidig lønnstilskudd
Varig lønnstilskudd
Kronisk syk eller gravid arbeidstaker
Varig tilrettelagt arbeid
Kvalifiseringsprogrammet
Opplæring
Jobbklubb
Digital jobbklubb for arbeidssøkere
Tilskudd til sommerjobb
Kopier lenkeLenken er kopiert
Dagpenger
Tiltakspenger
Tilleggsstønader
Kvalifiseringsprogrammet
Arbeidsavklaringspenger (AAP)
Økonomisk sosialhjelp
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Se flere telefonnummer og tastevalg