Trenger hjelp til å komme i jobb

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Avklaring
Mentor
Oppfølging
Arbeid med støtte
Arbeidsrettet rehabilitering
Arbeidstrening
Arbeidsforberedende trening
Midlertidig lønnstilskudd
Varig lønnstilskudd
Kronisk syk eller gravid arbeidstaker
Varig tilrettelagt arbeid
Kvalifiserings­programmet
Opplæring
Jobbklubb
Digitalt jobbsøkerkurs
Tilskudd til sommerjobb
NAV Arbeidsrådgivning
Kopier lenkeLenken er kopiert
Dagpenger
Tiltakspenger
Tilleggsstønader
Kvalifiserings­programmet
Arbeidsavklarings­penger (AAP)
Økonomisk sosialhjelp
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Chatbot: Alltid åpen
venter...
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg