Arbeidsavklarings­penger (AAP)

Du trenger ikke å søke hvis du er EU/EØS-borger eller sveitsisk statsborger og skal oppholde deg innenfor EU/EØS eller Sveits.
Chatbot:
venter...
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg