Har en varig sykdom eller skade og kan ikke jobbe

Kopier lenkeLenken er kopiert
Sykepenger
Arbeidsavklarings­penger (AAP)
Uføretrygd
Grunnstønad
Hjelpestønad
Supplerende stønad for uføre flyktninger under 67 år
Honnørkort
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Bostøtte fra Husbanken
Lånekassen
Skatteetaten
Chatbot: Alltid åpen
venter...
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg