Kan bare jobbe noe på grunn av langvarig sykdom eller skade

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Sykepenger
Arbeidsavklarings­penger (AAP)
Uføretrygd
Grunnstønad
Hjelpestønad
Honnørkort
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Bostøtte fra Husbanken
Lånekassen
Skatteetaten
Chatbot: Alltid åpen
venter...
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg