Kan bare jobbe noe på grunn av langvarig sykdom eller skade

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Sykepenger
Arbeidsavklaringspenger (AAP)
Uføretrygd
Grunnstønad
Hjelpestønad
Honnørkort
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Bostøtte fra Husbanken
Lånekassen
Skatteetaten
Chatbot: Alltid åpen
venter...
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg