Trenger tilrettelegging av bolig

Kopier lenkeLenken er kopiert
Trappeheis og støttesystemer i trapp
Ramper
Hev- og senkbar kjøkkenløsning
Personløftere og overflyttingsplattformer
Løfteplattform
Hjelpemidler på bad
Automatikk og styring i bolig
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Bostøtte fra Husbanken
Direktoratet for byggkvalitet