Har vansker med bevegelse og forflytning

Kopier lenkeLenken er kopiert
Rullestol og scooter
Sykkel
Vogner
Trening, stimulering og aktivisering
Ganghjelpemidler
Ståstativ
Trykksårforebyggende sitteputer
Stoler og bord
Stol med oppreisingsfunksjon
Posisjoneringsputer
Senger, madrasser, tilbehør og forflytning
Varmehjelpemidler
Varslingshjelpemidler
Servicehund
Bilstønad
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Bostøtte fra Husbanken