Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
  • ved behov for tilsyn og pleie på grunn av den medisinske situasjonen. Du eller barnet må ha hjelp til personlige gjøremål som andre ikke trenger
  • hvis hjelpebehovet varer i 2-3 år eller mer og skyldes den medisinske tilstanden
  • hvis pleien eller tilsynet blir gjort av privatpersoner, som for eksempel ektefelle, barn, foreldre, fosterforeldre, slektninger, naboer eller andre
  • hvis du er medlem i folketrygden
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
  • må ha tilsyn og hjelp
  • må ha hjelp til personlig stell og hygiene
  • må ha hjelp til å spise
  • praktisk hjelp som matlaging, rydding, vasking eller innkjøp
  • hjelp når andre offentlige instanser dekker dette, for eksempel hjemmesykepleie. Det gjelder selv om du må betale egenandel til kommunen for tjenesten
  • behandling hos profesjonelle tilbydere av personlige tjenester som terapeuter med mer
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert