Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
  • mye den fysiske og psykiske funksjonsevnen er nedsatt
  • omfattende pleieoppgaven og tilsynet er
  • stort behovet for stimulering, opplæring og trening er
  • stor den totale arbeidsbelastningen er for den som gjør pleieoppgaven
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert