Pensjonsopptjening for omsorgsarbeid

  • har hatt omsorg for barn som ikke har fylt seks år
  • er mellom 17 og 69 år
  • Du må utføre omsorgsarbeid på minst 22 timer per uke.
  • Du må utføre omsorgsarbeid med en varighet på minst seks måneder per kalenderår. Reisetid på opptil en halv time per besøk kan regnes med.
  • Omsorgsarbeidet må i utgangspunktet være ulønnet.
  • Personen du har omsorg for må være medlem i folketrygden.