Pensjonsopptjening ved omsorg for barn

Hvis du mottar barnetrygd, får du automatisk omsorgsopptjening for år der du
Chatbot:
venter...
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg