Arbeidsrettet veiledningstjeneste

  • Synshemmede (blinde, svaksynte, andre synsproblemer)
  • Hørselshemmede (hørselstap av ulik grad, døve, døvblitte, andre hørselsproblem)
  • Mennesker med kombinert syns- og hørselstap
  • Brukere med hjerneskade (for eksempel hodeskade som følge av trafikkulykke, fall, slag mot hodet, hjerneslag, svulst på hjernen)