Tilskudd til kjøp av PC eller nettbrett ved lese- og skrivevansker