Har lese- og skrivevansker

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Tilskudd til kjøp av PC eller nettbrett ved lese- og skrivevansker
Programvare for lese- og skrivestøtte
Tilskudd til apper og programvare
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Statped
Utdanningsdirektoratet
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
NAV arbeidsrådgivning