Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Du har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom og gjennomfører et arbeidsrettet tiltak.
 • Du er enslig mor eller far og gjennomfører en godkjent utdanning eller du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker, og fyller vilkårene for overgangsstønad.
 • Du er tidligere familiepleier og gjennomfører en godkjent utdanning.
 • Du er gjenlevende ektefelle og gjennomfører en godkjent utdanning eller er registrert hos NAV som reell arbeidssøker som yrkesrettet aktivitet.
 • Du er tiltaksdeltaker som deltar på arbeidsmarkedstiltak.
 • Du er arbeidssøker og er uforskyldt uten arbeid på hjemstedet ditt.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtre er valgt, så alt innhold vises.
 • oppfølging for å komme i arbeid
 • jobbintervju på annet sted enn bosted
 • tiltredelse på nytt arbeidssted
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Har du søkt og fått godkjent støtte som skal dekke faste utgifter, vil du få utbetalt stønaden hver måned. Utbetalingsdato blir samme dato som vedtaket ble innvilget.
 • Har du søkt og fått godkjent støtte til daglig reise med egen bil, vil du få utbetalingen omtrent 2-3 virkedager etter du har sendt inn kjørelisten.
 • Stønad til reise og flytting skal dekke engangsutgifter. Har du søkt og fått innvilget stønad til reise eller flytting vil du få utbetalt pengene så snart vi har fått nødvendig dokumentasjon fra deg, etter at du har gjennomført flyttingen eller reisen. Du vil ha pengene på konto omtrent 2-3 virkedager etter at pengene har blitt utbetalt fra NAV.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert