Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Er alene med barn fordi den andre forelderen er død
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Er alene med barn fordi den andre forelderen er død
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Du har vært gift med avdøde.
 • Du har felles barn med avdøde, og dere var samboere på tidspunktet for dødsfallet.
 • Du og barnet/barna bor og oppholder dere i Norge.
 • Du har oppholdt deg i Norge de 5 siste årene. Kravet om botid ble endret fra 3 til 5 år 1. januar 2021. Egne regler for flyktninger ble også avviklet. Hvis du allerede får stønad, er du ikke berørt av disse endringene. Hvis du søker på nytt, må vi vurdere saken din konkret.
 • Ekteskapet varte i mer enn 25 år (hvis dere ikke har eller har hatt felles barn).
 • Ekteskapet varte i mer enn 15 år og dere har felles barn / samboerskapet etter at dere fikk felles barn varte i mer enn 15 år.
 • Det er mindre enn 5 år fra skilsmissen eller samlivsbruddet til dødsfallet.
 • Du har ikke giftet deg igjen eller blitt samboer med en du tidligere har vært gift med eller har felles barn med.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
Antall barn Maksimalt beløp per dag
1 barn 193 kroner
2 barn 252 kroner
3 eller flere barn 286 kroner
Nivå Full sats per måned Halv sats per måned
Videregående skole 395 kroner  198 kroner
Høgskole, universitet eller fagskole 790 kroner 395 kroner
Reisetype Sats per km
Reise med egen bil 2,52 kroner
Reisetype Sats per km
Reise med egen bil 2,52 kroner
Reisetype Sats per km
Reise med egen bil 2,52 kroner
Stønadstype Maksimalt beløp per måned
Stønad til boutgifter 4 340 kroner
Reisetype Sats per km
Flytting med egen bil 2,52 kroner
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Har du søkt og fått godkjent støtte som skal dekke faste utgifter, vil du få utbetalt stønaden hver måned. Utbetalingsdato blir samme dato som vedtaket ble innvilget.
 • Har du søkt og fått godkjent støtte til daglig reise med egen bil, vil du få utbetalingen omtrent 2-3 virkedager etter du har sendt inn kjørelisten.
 • Stønad til reise og flytting skal dekke engangsutgifter. Har du søkt og fått innvilget stønad til reise eller flytting vil du få utbetalt pengene så snart vi har fått nødvendig dokumentasjon fra deg, etter at du har gjennomført flyttingen eller reisen. Du vil ha pengene på konto omtrent 2-3 virkedager etter at pengene har blitt utbetalt fra NAV.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • du endrer, avbryter eller reduserer omfanget av utdanning eller arbeidsmarkedstiltak
 • du ikke lenger er arbeidssøker
 • du inngår samboerskap, partnerskap, eller gifter deg
 • du blir kjæreste med en du tidligere har bodd sammen med og har barn med
 • du venter nytt barn
 • du skal oppholde deg i utlandet
 • du flytter
 • du blir syk og dette hindrer deg i å være i arbeid, utdanning eller være arbeidssøker
 • oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder, eller i 6 måneder eller mer i to eller flere påfølgende år
 • du fortsatt bor alene, eller deler bolig med en annen voksen. Hvis dere lever i et ekteskapslignende forhold, trenger vi han eller hennes navn og fødselsdato
 • barna er folkeregistrert på din adresse etter flytting
 • du har endret eller avbrutt utdanningsløp eller arbeidsmarkedstiltak etter flytting
 • du fortsatt er arbeidssøker, hvis du var arbeidssøker før flytting
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert