Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Er alene med barn fordi den andre forelderen er død
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Er alene med barn fordi den andre forelderen er død
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Du har omsorg for barn og den andre av barnets foreldre er død.
 • Du bor alene med barn eller deler bolig med annen voksen som du ikke har felles barn sammen med, som du ikke er gift med eller tidligere har vært gift med. 
 • Du og barnet/barna bor og oppholder dere i Norge.
 • er samboer med en du har eller har hatt felles barn sammen med
 • er samboer med en du tidligere har vært gift med
 • er gift
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
 • Etableringen vil gjøre det mulig å forsørge deg selv.
 • Virksomheten må være ny.
 • Du må enten eie over halvparten av virksomheten alene, eller til sammen med en eller flere andre dagpengemottakere.
 • Du må etablere og drive virksomheten din i de nødvendige offentlige registrene i løpet av etableringsperioden.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Hvis du har barn som trenger vesentlig mer pass enn jevnaldrende. Du må dokumentere behovet med uttalelse fra lege, spesialist eller annet helsepersonell.
 • Hvis du har en jobb som fører til at du må være borte fra hjemmet i lengre perioder. For at fraværet skal anses som mer langvarig enn vanlig, må det overstige 10 timer per dag. Du må dokumentere arbeidstiden.
 • Hvis du for eksempel arbeider om kvelden og natten, skiftarbeid, helgearbeid, turnustjeneste, pendlerforhold og arbeid til sjøs. Du må dokumentere arbeidstiden.
 • Stønad til barnetilsyn gis normalt for 1 år av gangen, og du må søke på nytt hvert år / dokumentere utgiftene hvert år.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Antall barn Maksimalt beløp per måned Maksimalt beløp per år
1 barn 4 195 kroner 50 340 kroner
2 barn 5 474 kroner 65 688 kroner
3 eller flere barn 6 203 kroner 74 436 kroner
 • dagpenger
 • sykepenger
 • pleiepenger, omsorgspenger, opplæringspenger
 • arbeidsavklaringspenger
 • foreldrepenger
 • omsorgsstønad/fosterhjemsgodtgjørelse
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • utgiftene dine til barnepass endrer seg
 • du sier opp barnepassordningen
 • du får innvilget redusert foreldrebetaling for barnepass
 • arbeidssituasjonen din endrer seg
 • månedsinntekten din ganget med 12 blir mer enn 608 106 kroner, det vil si 6 ganger folketrygdens grunnbeløp
 • du får innvilget kontantstøtte eller andre stønader fra NAV
 • du inngår samboerskap, partnerskap, eller gifter deg
 • du blir kjæreste med en du tidligere har bodd sammen med og har barn med
 • du venter nytt barn
 • samværsordningen endres
 • den daglige omsorgen for barnet blir midlertidig eller varig overlatt til andre
 • du skal oppholde deg i utlandet
 • du flytter
 • du blir syk og dette hindrer deg i å være i arbeid
 • oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder, eller i 6 måneder eller mer i to eller flere påfølgende år
 • du fortsatt bor alene, eller deler bolig med en annen voksen. Hvis dere lever i et ekteskapslignende forhold, trenger vi han eller hennes navn og fødselsdato
 • barnet/barna har byttet ordning for barnepass. Da må du dokumentere utgiftene på nytt
 • du har byttet jobb. Da må du dokumentere arbeidsforholdet
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert