Er alene med barn fordi den andre forelderen er død

Kopier lenkeLenken er kopiert
Mister du ektefellen, samboeren eller partneren din mens dere får foreldrepenger, kan du som blir alene om omsorgen ta ut resten av stønadsperioden. Du kan søke om endring av uttak

Kopier lenkeLenken er kopiert
Omstillingsstønad
Tilleggsstønader til gjenlevende ektefelle
Stønad til skolepenger for gjenlevende ektefelle
Stønad til barnetilsyn for gjenlevende ektefelle
Utvidet barnetrygd
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Arv og skifte
Skatteoppgjør
Offentlig tjenestepensjon
Sorg og sorgreaksjoner
Home-Start Familiekontakten
Foreldresupport fra Mental helse
Chatbot: Alltid åpen
venter...
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg