Er alene med barn fordi den andre forelderen er død

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Gjenlevendepensjon
Overgangsstønad til gjenlevende
Tilleggsstønader til gjenlevende ektefelle
Stønad til skolepenger for gjenlevende ektefelle
Stønad til barnetilsyn for gjenlevende ektefelle
Utvidet barnetrygd
Omstillingsstønad
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Arv og skifte
Skatteoppgjør
Offentlig tjenestepensjon
Sorg og sorgreaksjoner
Home-Start Familiekontakten
Foreldresupport fra Mental helse
Chatbot: Alltid åpen
venter...
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg