Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Har mistet noen i nær familie
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Har mistet noen i nær familie
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
  • den avdøde ha vært medlem av folketrygden
  • gravleggingen være gjennomført
  • det ha vært utgifter ved gravferden
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtre er valgt, så alt innhold vises.
  • Formue fra siste tilgjengelige skattemelding/likningsutskrift fra siste hele år før dødsfallet.
  • Netto formue for enslige. 
  • Brutto formue for gifte/samboende.
  • Forsikringsbeløp som blir utbetalt på grunn av dødsfallet.
  • Tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet.
  • Utbetalinger fra begravelseskasser, organisasjoner, foreninger eller lignende som blir utbetalt på grunn av dødsfallet.
  • Samlet brutto finansformue, hvis avdøde var gift eller samboer som er likestilt med ektefelle.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert