Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Har mistet noen i nær familie
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Har mistet noen i nær familie
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
  • avdøde ha vært medlem i folketrygden ved dødsfallet
  • dødsfallet ha funnet sted i Norge
  • transporten skje innenfor Norges grenser
  • transportavstanden fra dødsstedet til gravplassen være mer enn 20 kilometer
  • det er lang avstand til nærmeste begravelsesbyrå eller 
  • det er nødvendig å benytte ferge og ventetiden er lang eller 
  • det er nødvendig å leie ferge eller
  • dødsfallet skjer under midlertidig opphold i et annet nordisk land 
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert