Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Er alene med barn fordi den andre forelderen er død
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Er alene med barn fordi den andre forelderen er død
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Du har vært gift med avdøde.
 • Du har felles barn med avdøde, og dere var samboere på tidspunktet for dødsfallet.
 • Du har oppholdt deg i Norge de 5 siste årene. Kravet om botid ble endret fra 3 til 5 år 1. januar 2021. Egne regler for flyktninger ble også avviklet. Hvis du allerede får stønad, er du ikke berørt av disse endringene. Hvis du søker på nytt, må vi vurdere saken din konkret.
 • Ekteskapet varte i mer enn 25 år (hvis dere ikke har eller har hatt felles barn).
 • Ekteskapet varte i mer enn 15 år og dere har felles barn / samboerskapet etter at dere fikk felles barn varte i mer enn 15 år.
 • Det er mindre enn 5 år fra skilsmissen eller samlivsbruddet til dødsfallet.
 • Du har ikke giftet deg igjen eller blitt samboer med en du tidligere har vært gift med eller har felles barn med.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • hva som er målet med utdanningen din
 • om det er nødvendig med utdanning for å kunne nå målet ditt
 • om utdanningen er hensiktsmessig. Da vurderer vi blant annet både arbeidsmarkedets behov og dine muligheter
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Nivå     Maksimalt beløp i året
Videregående skole-nivå 28 433 kroner
Høgskole eller universitet 68 136 kroner
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • du endrer, avbryter eller reduserer omfanget av utdanningen din
 • du blir syk og dette hindrer deg i å være i utdanning
 • du inngår samboerskap, partnerskap, eller gifter deg
 • du blir kjæreste med en du tidligere har bodd sammen med og har barn med
 • du venter nytt barn
 • du skal oppholde deg i utlandet
 • du flytter
 • du skal oppholde deg i utlandet i mer enn 12 måneder, eller i 6 måneder eller mer i to eller flere påfølgende år. 
 • du fortsatt bor alene, eller deler bolig med en annen voksen. Hvis dere lever i et ekteskapslignende forhold, trenger vi han eller hennes navn og fødselsdato
 • barna er folkeregistrert på din adresse etter flytting
 • du har endret eller avbrutt utdanningsløpet ditt etter flytting
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert