Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Har mistet noen i nær familie
Tilpass innhold
Ingen filtre er valgt, så alt innhold vises.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Har mistet noen i nær familie
Tilpass innhold
Ingen filtre er valgt, så alt innhold vises.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
  • under 18 år og har mistet en eller begge foreldrene
  • under 20 år, foreldreløs og er under utdanning, eller er lærling eller praktikant
  • under 21 år, har mistet en eller begge foreldrene, er under utdanning eller er lærling eller praktikant, og dødsfallet til en av foreldrene skyldes yrkesskade eller yrkessykdom
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtre er valgt, så alt innhold vises.
  • For det eldste barnet beregner NAV 40 prosent av grunnbeløpet, som tilsvarer 42 560 kroner.
  • For øvrige søsken beregner NAV for hvert barn 25 prosent av grunnbeløpet, som tilsvarer 26 600 kroner.
  • For det eldste barnet beregner NAV et beløp som tilsvarer gjenlevendepensjonen etter den forelderen som har best pensjonsopptjening.
  • For det nest eldst barnet beregner NAV 40 prosent av grunnbeløpet, som tilsvarer 42 560 kroner.
  • For øvrige søsken beregner NAV for hvert barn 25 prosent av grunnbeløpet, som tilsvarer 26 600 kroner.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert