Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Har mistet noen i nær familie
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Har mistet noen i nær familie
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
  • ekteskapet har vart i mindre enn 5 år og dere ikke har felles barn,
  • du er i en omstillingstid som følge av dødsfallet
  • du tar utdanning som vil bedre mulighetene til å komme i arbeid. Utdanningen må være påbegynt innen 2 år etter dødsfallet
  • du har den daglige omsorgen for barn som den avdøde har med en annen (særkullsbarn). Det forutsetter at omsorgen startet før dødsfallet og har fortsatt uten opphold
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert