Belgia
Bulgaria
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Hellas
Irland
Island
Italia
Kroatia (fra 2014)
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malta
Nederland
Norge
Polen
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spania
Storbritannia og Nord-Irland
Sveits (Sveits er ikke EØS-land, men omfattes av reglene for koordinering av trygd)
Sverige
Tsjekkia
Tyskland
Ungarn
Østerrike