Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Er helt eller delvis alene med barn
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Er helt eller delvis alene med barn
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Du har minst 60 prosent av den daglige omsorgen for barn alene. Når du og den andre forelderen har en skriftlig avtale om delt fast bosted, er retten til stønad til enslig mor eller far avhengig av om du har minst 60 prosent av den daglige omsorgen for barnet alene, uavhengig av hvor barnet til enhver tid bor.
 • Du er biologisk forelder, adoptivforelder eller har juridisk overtatt foreldreansvar for barn.
 • Du er ugift, separert, skilt eller har søkt om separasjon eller skilsmisse hos Fylkesmannen eller domstolen.
 • Du bor alene med barn eller deler bolig med annen voksen som du ikke er kjæreste med.
 • Du bor ikke svært nært den andre forelderen. Med det mener vi for eksempel samme hus, blokk, nærmeste bolig i samme gate eller rundt samme gårdstun.
 • Du og barnet/barna bor og oppholder dere i Norge.
 • Du har oppholdt deg i Norge de 5 siste årene. Vi kan gjøre unntak hvis du eller den andre forelderen har sterk tilknytning til Norge. Kravet om botid ble endret fra 3 til 5 år 1. januar 2021. Egne regler for flyktninger ble også avviklet. Hvis du allerede får stønad, er du ikke berørt av disse endringene. Hvis du søker på nytt, må vi vurdere saken din konkret.
 • du har samboer, uavhengig av om dette er den andre forelderen eller ikke
 • du eller den andre forelderen får, eller tidligere har fått stønad til enslig mor eller far for felles barn og dere får et nytt barn sammen
 • du er fosterforelder for barnet du er enslig mor eller far for
 • du er så mye sammen med den andre av barnets foreldre at du ikke regnes som enslig mor eller far
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Ingen filtere er valgt, så alt innhold vises.
Antall barn Maksimalt beløp per dag
1 barn 193 kroner
2 barn 252 kroner
3 eller flere barn 286 kroner
Nivå Full sats per måned Halv sats per måned
Videregående skole 395 kroner  198 kroner
Høgskole, universitet eller fagskole 790 kroner 395 kroner
Reisetype Sats per km
Reise med egen bil 2,52 kroner
Reisetype Sats per km
Reise med egen bil 2,52 kroner
Reisetype Sats per km
Reise med egen bil 2,52 kroner
Stønadstype Maksimalt beløp per måned
Stønad til boutgifter 4 340 kroner
Reisetype Sats per km
Flytting med egen bil 2,52 kroner
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • du har rett til overgangsstønad i denne perioden, men ikke har søkt om det
 • du har rett til overgangsstønad i denne perioden, men valgt å ikke få
 • du har fått innvilget overgangsstønad, men inntekten din er for høy til at stønaden blir utbetalt
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Har du søkt og fått godkjent støtte som skal dekke faste utgifter, vil du få utbetalt stønaden hver måned. Utbetalingsdato blir samme dato som vedtaket ble innvilget.
 • Har du søkt og fått godkjent støtte til daglig reise med egen bil, vil du få utbetalingen omtrent 2-3 virkedager etter du har sendt inn kjørelisten.
 • Stønad til reise og flytting skal dekke engangsutgifter. Har du søkt og fått innvilget stønad til reise eller flytting vil du få utbetalt pengene så snart vi har fått nødvendig dokumentasjon fra deg, etter at du har gjennomført flyttingen eller reisen. Du vil ha pengene på konto omtrent 2-3 virkedager etter at pengene har blitt utbetalt fra NAV.
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • du endrer, avbryter eller reduserer omfanget av utdanning eller arbeidsmarkedstiltak
 • du ikke lenger er arbeidssøker
 • du inngår samboerskap, partnerskap, eller gifter deg
 • du blir kjæreste med en du tidligere har bodd sammen med og har barn med
 • du venter nytt barn
 • samværsordningen endres
 • den daglige omsorgen for barnet blir midlertidig eller varig overlatt til andre
 • du skal oppholde deg i utlandet
 • du flytter
 • du eller den andre forelderen flytter svært nærme hverandre. Men det mener vi for eksempel samme hus, blokk, nærmeste bolig i samme gate eller rundt samme gårdstun
 • du blir syk og dette hindrer deg i å være i arbeid, utdanning eller være arbeidssøker
 • oppholde deg i utlandet i mer enn 6 uker
 • reise til utlandet og allerede har oppholdt deg i utlandet i 6 uker i løpet av de siste 12 månedene
 • reise til utlandet og dette oppholdet fører til at du vil ha oppholdt deg i utlandet i mer enn 6 uker i løpet av de siste 12 månedene
 • du fortsatt bor alene, eller deler bolig med en annen voksen. Hvis dere lever i et ekteskapslignende forhold, trenger vi han eller hennes navn og fødselsdato
 • barna er folkeregistrert på din adresse etter flytting
 • samværsavtalen er endret
 • du har endret eller avbrutt utdanningsløp eller arbeidsmarkedstiltak etter flytting
 • du fortsatt er arbeidssøker, hvis du var arbeidssøker før flytting
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • slutter i arbeid
 • takker nei til tilbud om arbeid
 • unnlater å gjenoppta et arbeidsforhold etter endt foreldrepermisjon
 • nekter å delta i arbeidsmarkedstiltak
 • ikke møter når vi har innkalt deg til møte
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert