Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Er helt eller delvis alene med barn
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Er helt eller delvis alene med barn
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Barnet må bo fast hos deg, og du må ha den faktiske omsorgen. 
 • Barnet bor ikke sammen med begge foreldrene. Det vil si at du er enslig forsørger, eller bor sammen med en annen enn barnets mor/far. 
 • Barn med delt bosted kan også ha rett til bidragsforskudd, hvis NAV kan ta hel eller delvis dekning i barnebidrag fra den andre forelderen, eller at en av foreldrene ikke har økonomisk evne til å betale bidrag.
 • NAV må være innkrever av barnebidraget, fordi NAV vil trekke i barnebidrag for det forskuddet som blir utbetalt.
 • farskapet til barnet ikke er fastsatt
 • barnet er adoptert av en enslig mor eller far 
 • den ene av foreldrene er død. Betingelsen er at barnet ikke har rett til barnepensjon eller en tilsvarende ordning fra utlandet
 • bidragsmottakeren har en samlet årsinntekt over 547 200 kroner
 • barnet er over 18 år. Selv om barn over 18 år kan ha rett på barnebidrag under skoleskolegang, har barn over 18 år ikke rett på bidragsforskudd
 • barnet bor i fosterhjem eller en barnevernsinstitusjon, eller det offentlige forsørger barnet fullt ut på annen måte
 • barnet bor i utlandet. Barnet blir regnet som bosatt i Norge hvis han eller hun har vært eller skal oppholde seg i Norge i mer enn 12 måneder. Barnet kan på noen betingelser beholde bidragsforskuddet hvis han eller hun oppholder seg i utlandet i inntil 6 måneder
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • Personinntekten din (bruttoinntekten).
 • Positive netto kapitalinntekter som overstiger 10 000 kroner per år regnes med.
 • Kontantstøtte du får for det aktuelle barnet regnes med.
 • Barnetillegg du får for det aktuelle barnet regnes med.
 • Utvidet barnetrygd og småbarnstillegg regnes med, uansett hvilket av barna du får stønad for.
 • Omsorgsstønad regnes som personinntekt.
 • Forhøyet forskudd
 • Ordinært forskudd
 • Redusert forskudd
Barnets alder Beløp i måneden
Under 11 år 1 710 kroner
Over 11 år 2 140 kroner
Antall barn  Inntektsgrense
1 barn 305 001 - 366 900 kroner
2 barn 305 001 - 435 300 kroner
3 barn 305 001 - 503 700 kroner
4 barn eller flere 305 001 - 547 200 kroner
Antall barn Inntektsgrense
1 barn 305 001 - 476 600 kroner
2 barn 305 001 - 545 000 kroner
3 barn eller flere 305 001 - 547 200 kroner
Barnets alder Beløp i måneden
Under 11 år 1 280 kroner
Over 11 år 1 280 kroner 
Antall barn Inntektsgrense
1 barn 366 901 - 547 200 kroner
2 barn 435 301 - 547 200 kroner
3 barn eller flere 503 701 - 547 200 kroner
Antall barn  Inntektsgrense
1 barn 476 601 - 547 200 kroner
2 barn 545 001 - 547 200 kroner
Barnets alder Beløp i måneden
Under 11 år 850 kroner
Over 11 år 850 kroner
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • du gjenopptar forholdet til den andre forelderen, du får samboer eller gifter deg
 • du har endringer i lønn, eventuelt får andre utbetalinger fra NAV
 • du ikke lenger har den daglige omsorgen for barnet, for eksempel fordi barnet flytter til den andre forelderen eller i fosterhjem/institusjon
 • barnet flytter til utlandet / har et utlandsopphold
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
 • hvis utenlandsoppholdet ikke skal vare mer enn 6 måneder, eller 
 • du arbeider for en norsk arbeidsgiver
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert