Bil og spesialutstyr

Om støtte til bil, tilpasning av bil og spesialutstyr til bruk i bil.

Publisert: 10.01.2018 | Sist endret: 08.01.2021

Forberedelser før du søker om bil fra NAV

Her finner du informasjon som du bør lese gjennom før du sender inn søknad om stønad til bil.

Publisert: 14.10.2020 | Sist endret: 17.12.2020

Tilskudd til bil i arbeid og utdanning

Du må være i arbeid eller utdanning for å kunne søke om tilskudd til bil. Målgruppen for tilskuddet er mennesker som ikke kan bruke kollektiv transport på grunn av varig funksjonsnedsettelse.

Publisert: 23.10.2017 | Sist endret: 13.10.2020

Lån til spesialtilpasset kassebil

Spesialtilpasset kassebil er en bil som er tilpasset med rullestolheis eller rampe.

Publisert: 23.10.2017 | Sist endret: 05.01.2021

Spesialutstyr og tilpasning

Spesialutstyr er utstyr som ikke kan leveres fra bilfabrikk, men som monteres av en bilombygger. Du kan søke om spesialutstyr både til trygdefinansiert bil og til privatfinansiert bil. Eksempler på spesialutstyr er håndbetjening av gass/brems og utstyr for innlasting av rullestoler.

Publisert: 23.10.2017 | Sist endret: 13.10.2020

Kjøreopplæring

Du kan få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring dersom du fyller vilkårene for stønad til bil. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd og blir beregnet på samme måte som bilstønaden.

Publisert: 23.10.2017 | Sist endret: 18.08.2020

Opphør av bilstønad

Bilstønaden opphører dersom du ikke lenger har rett til stønad til bil, eller dersom du ikke lenger ønsker å motta stønad til bil. Det samme gjelder dersom stønadsmottaker dør. Ved opphør av bilstønad vil vi foreta et gjeldsoppgjør.

Publisert: 23.10.2017 | Sist endret: 18.08.2020

Grunnstønad

Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte funksjonsnedsettelser.

Publisert: 13.06.2006 | Sist endret: 03.12.2020