Søk om avklaring av trygdetilhørighet under opphold i EØS eller Sveits