Briller til forebygging eller behandling av amblyopi