Tilskudd til bil

Hvis du søker om stønad til bil for barn under 18 år eller for en person som har verge, kan du ikke søke digitalt. Da må du velge å sende søknad i posten i neste steg.