Kjøreopplæring

Du kan få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring dersom du fyller vilkårene for stønad til bil. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd og blir beregnet på samme måte som bilstønaden.

I noen tilfeller kan en annen i husstanden få tilskudd til kjøreopplæring. Dette gjelder når du av medisinske årsaker ikke kan kjøre bil selv eller er for ung til å kjøre bil.

Når du får innvilget tilskudd til kjøreopplæring finner du selv trafikkskole, og det fylles ut en skriftlig avtale mellom NAV og trafikkskolen.

Enkelte kjøreskoler har biler med kjøreteknisk utstyr. I noen tilfeller vil det være behov for kjøreopplæring i egen spesialtilpasset bil.

Dekning av reiseutgifter
Når du får innvilget tilskudd til kjøreopplæring kan du få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra kjøreskole. Du må søke om dekning av reiseutgifter innen seks måneder etter at reisen ble gjennomført.