Personvern i Arbeids- og velferdsetaten

Her finner du personvernerklæringen for Arbeids- og velferdsetaten, og informasjon om personvern på nav.no og personvernombudet i NAV.

Personopplysninger i søknader til NAV

Når du søker NAV om en ytelse eller tjeneste, bruker vi de opplysningene du oppgir i søknaden. I tillegg henter vi opplysninger fra offentlige og private instanser for å kunne behandle søknaden din.

Personvern og sikkerhet på nav.no

Vi lagrer ikke personopplysninger om deg på de åpne sidene på nav.no og tilhørende subdomener. Når du er logget inn og bruker en av tjenestene der, blir personopplysningene dine behandlet på en sikker måte etter kravene i personopplysningsloven.

Personvernombudet i NAV

Personvernombudet kan gi råd og veiledning generelt om NAVs behandling av personopplysninger og hjelpe deg med å ivareta dine personverninteresser.