Sjekkliste ved kjøp av bil

 • Klarer jeg å åpne og lukke førerdøren?
 • Klarer jeg å komme meg inn og ut av førersetet?
 • Har jeg behov for at setet kan stilles inn elektrisk?
 • Når jeg fram til ratt og pedaler når setet er korrekt innstilt?
 • Klarer jeg å betjene hendler og brytere?
 • Klarer jeg å ta av og på bilbeltet?
 • Har jeg god oversikt i alle retninger når jeg sitter på førerplass?
 • Er det nok plass til å ha med hjelpemidler som jeg benytter i dag og eventuelle fremtidige hjelpemidler?
 • Er det mulig å montere nødvendig kjøreteknisk spesialutstyr?
 • Greier jeg å dreie på rattet raskt nok (test med tenningen på)?
 • Hvilke fremtidige behov har jeg?
 • Klarer jeg å åpne og lukke bagasjelokket/bakdøren?
 • Er det plass til eventuelle hjelpemidler?
 • Klarer jeg å løfte inn og ut nødvendig utstyr?