Analyser - nedsatt arbeidsevne

Her finner du analyser om nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger, samt de tidligere ordningene rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad og attføring.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Eldre analyser