Ny lavterskelsanksjon på arbeidsavklaringspenger er lite brukt, og effekten er usikker