Arbeid og velferd

Arbeid og velferd er et fagtidsskrift som utgis tre ganger i året av Kunnskapsavdelingen i NAV

Vi publiserer også artiklene som nettartikler på vår nye hjemmeside for Arbeid og velferd.

Arbeid og velferd nr. 1 2021

Hele publikasjonen

Arbeid og velferd nr.1-2021 (pdf)

 

Meld deg på nyhetsbrevet

Kommende utgaver

Nr. 2-2021 blir publisert i juni.

Om Arbeid og velferd

Arbeid og velferd er et digitalt fagtidsskrift som utgis av Kunnskapsstaben i NAV. Det inneholder analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet, prognoser for sysselsetting og arbeidsledighet, og analyser av ulike temaer innen de velferdsområdene NAV har ansvar for. Dette gjelder blant annet sykefravær, nedsatt arbeidsevne, alders- og uførepensjon, foreldrepermisjon og sosiale tjenester. Arbeid og velferd publiseres tre ganger i året.

Tidligere utgaver finnes under arkiv i relatert informasjon til høyre på siden. 

NAV-rapportserie

Rapportene som publiseres i serien NAV-rapporter er temaorienterte analyser, utredninger og undersøkelser utført av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Du finner dem her.