Mulig samfunnsgevinst av arbeid fremfor uføretrygd