Hvorfor så sterk uførevekst blant unge i årene 2014 – 2019?