Arbeidsavklaringspenger - om aktivitet i ytelsesforløpet

NAV-rapport nr.2-2017

Av Torunn Bragstad

Arbeidsavklaringspenger er folketrygdens inntektssikring for personer som er syke, har brukt opp eller mangler rett til sykepenger, og som har behov for aktiv behandling og/eller arbeidsrettede tiltak slik at de kan bedre den medisinske tilstanden, og beholde eller skaffe seg arbeid.

Det er et krav til mottakere av ytelsen at de så langt det er mulig deltar i aktivitet som skal bidra til å bedre arbeidsevnen. Til nå har det ikke vært foretatt noen systematisk kartlegging av innholdet i disse rehabiliteringsforløpene. NAV har derfor gjennomført flere analyser av omfang og typer av aktiviteter for mottakere av arbeidsavklaringspenger.

I denne rapporten presenteres resultatene fra en registerdataanalyse der vi studerer aktivitetsnivået gjennom hele rehabiliteringsforløpet for et representativt utvalg av alle mottakere som har fått innvilget arbeidsavklaringspenger siden ordningen ble innført 1. mars 2010.

I NAV-rapport nr.1-2017 presenteres tre andre undersøkelser om aktivitet blant mottakere av arbeidsavklaringspenger.