Supported employment ga flere i arbeid raskt, men etter tre år er forskjellen borte