Av Gro Askeland, Jostein Ellingsen og Ola Thune

NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak for å hjelpe folk i jobb. I denne artikkelen presenterer vi en ny statistikk fra NAV over personer som har avsluttet ulike arbeidsrettede tiltak, og hva som er deres status seks måneder senere. Er de i jobb, er de arbeidssøkere, er de registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne eller mottar de uføretrygd?