Arbeidsavklaringspenger - utviklingen i hvem som kommer inn