Flere mottar uføretrygd og sosialhjelp etter innstramming i AAP-regelverket