A`en i arbeidsevnevurderingen - praksis og dilemmaer