Arbeidsavklaringspenger: Hva har skjedd med de som har passert fire år?